Skočit na obsah

Klub českých turistů Benešov

Aktuálně

Výroční členská schůze

Kdy: pondělí 16.ledna 2017 v 17 hod.

Výbor KČT, odbor Benešov zve členy

dne 16.ledna 2017 od 17:00 hodin

na výroční členskou schůzi

do klubovny Klubu důchodců v ul. Marie Kudeříkové čp. 1556 v Benešově (DPS)

! Od 16:00 hodin bude možno zaplatit členské příspěvky a předplatné časopisu Turista

Ke každému bodu programu samostatná rozprava.

V průběhu schůze by mělo být podáno drobné občerstvení.

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti odboru

3. Zpráva o hospodaření odboru

4. Zpráva revizní

5. Zpráva o vycházkách

6. Zpráva o značení

7. Volby výboru odboru a další dle čl. 44 a 47 Stanov KČT

8. Všeobecná rozprava

9. Přijetí usnesení

10. Závěr

Benešov, 27.prosince 2016

Jiří Polesný, v.r., předseda

Milan Hoke, v.r., místopředseda

.................................................................................................................................................

Infotmace o IN kartě a slevách ČD pro členy klubu českých turistů.

Slevy ČD pro KČT 2014

tisk stránky