Skočit na obsah

Klub českých turistů Benešov

Aktuálně

Za povidlovým koláčem

Ve dnech 6. a 7.4.5018 se uskutečnil již 39. ročník pochodu Za povidlovým koláčem

organizovaný odborem KČT v Benešově.

Celkem bylo vybráno 7 tras pro pěší a 3 trasy pro cyklisty. Na těchto trasách se, za opravdu krásného počasí, zůčastnily

následující počty turistů:,

trasa 7 km ...... 1673

trasa 15 km ...... 1231

trasa 18 km .........234

trasa 25 km ........ 272

trasa 35 km ......... 77

trasa 50 km ......... 22

trasa 100 km ....... 19

celkem pěších turistů 3528.

Na trasách pro cyklisty se zúčastnily tyto počty účastníků:

trasa 20 km..........72

trasa 46 km ….......86

trasa 80 km ….....21

celkem cykloúčastníků 179

Celkem se na všech trasách zúčastnilo 3707 turistů, což je nový rekordní počet.

Výbor KČT, odbor Benešov.

.................................................................................................................................................

Infotmace o IN kartě a slevách ČD pro členy klubu českých turistů.

Slevy ČD pro KČT 2014

tisk stránky